Anoder

Rätt anod på rätt plats i rätt vatten!

Anoder skyddar metallen i propeller och axel från korrosion. Lämplig för roder, köl, trimplan m m.

Du bör montera anoder som är anpassade efter den miljö du oftast förtöjer din båt i, tabellen nedan ger god ledning.

I saltvatten zinkanoder- eller aluminiumanoder 
I bräckvatten aluminiumanoder
I färskvatten magnesiumanoder

Det är inte alla anoder som är lämpliga för alla miljöer. På en zink- eller aluminiumanod som lämnas i färskvatten, bildas ett benvitt oxidlager på anodytan, och hindrar den att fungera. Zinkanoder löper liknande risk till och med i bräckt vatten.

Aluminiumnoder fungerar effektivt i flodmynningar och andra bräckvattensområden.

Magnesiumanoder är mycket lämpliga för användning i färskvatten. Men om de är i saltvatten varar de bara någon månad.

Det mycket viktigt att kontrollera anoder av zink och aluminium efter båtturer i färskvatten, och vid behov ta bort oxidlagret eller byta anod.

För att avgöra antal av och storlek på de anoder som behövs, avpassa för båttyp och välj den anod som bäst passar propellerstorlek och vattentyp.

Visar alla 2 resultat

Visar alla 2 resultat